Despre noi

ASCOR IASI

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Iași (ASCOR Iași) va organiza în data de 11 mai 2019, în orașul Iași, crosul „Aleargă pentru dorințe”, prin care își propune să sprijine un număr de 20 de copii și, implicit, familiile acestora, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și continua studiile, întrucât ei provin din familii cu situații financiare precare. În același timp, evenimentul urmărește promovarea sportului și promovarea unui stil de viață sănătos.

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Iași (ASCOR Iași) este constituită în baza O.G. nr 26/2000 modificată şi completată, fiind apolitică, nonprofit, neguvernamentală, cu caracter independent, funcționând în scopul promovării și dezvoltării sustenabile a comunităţilor şi societăţii în ansamblu cu orientare pe progres social, al mediului, cultural, economic, cu accent pe dimensiunea spirituală şi culturală a vieţii.

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Iași (ASCOR Iași) are o activitate neîntreruptă pe plan local și pe plan național, în toate centrele mari universitare din țară, de aproximativ 29 de ani, din 1990 până în prezent.

ASCOR Iași are ca obiective:
• mărturisirea și promovarea valorilor spiritualităţii creştin ortodoxe şi a culturii româneşti în mediul universitar, în contextul local şi în dialogul cu tradiţiile, spiritualitatea şi cultura europeană;
• crearea unui climat educaţional, cultural, social, artistic, sportiv favorabil dezvoltării
multidimensionale a tinerilor;
• ajutorarea tinerilor aflaţi în dificultate;
• cultivarea tradiţiilor şi a valorilor morale şi religioase;
• încurajarea voluntariatului;
• promovarea reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive.

În ASCOR – filiala Iași activează un număr de 150 de voluntari, care își desfășoară activitatea în cadrul celor 5 departamente ale asociației:
 Credință – Cultură
 Asistență Socială
 Sport – Turism
 Semper Fidelis
 Relații Externe

0
KM
0
km
0
Participanți

gânduri

Impresii
Pentru mai multe detalii despre activitatea noastră și evenimentele următoare accesați site-ul nostru oficial: www.ascoriasi.ro

Aleargă pentru dorințe © 2021. All rights reserved.