Regulament

SECȚIUNEA 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CROSULUI

Crosul „Aleargă pentru Dorințe” (denumit în cele ce urmează Crosul) este organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Iași și are o finalitate caritabilă, de sprijinire a educației și, implicit, a 20 copii cu posibilitate scăzută, pentru a-și continua studiile. 

Obiectivele sunt deci susținerea financiară a 20 de copii, creșterea interesului față de activitate fizică a tinerilor din regiunea Moldovei și dezvoltarea unei societăți civile mai conștiente și implicate în fenomenele sociale și economice ale zonei locale.

Prin participarea la acest Cros, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial al Crosului și ale legislatiei aplicabile.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI


2.1. DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CROSULUI:

Crosul se va desfășura în ziua de sâmbătă, 11 mai 2019, în Iași, având startul și sosirea în Parcul Expoziției, conform mecanismului Crosului, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea 3 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIȚIEI


3.1. PARTICIPANȚII ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

Acest cros se adresează tuturor persoanelor de peste 14 ani, care se vor întrece pe trasee stabilite de organizatori funcție de vârsta și pregătirea participanților.

Toți participanții trebuie să se înscrie pentru una din curse pe pagina de “Înscriere” de pe site-ul oficial până la data de 10 mai 2019.

Înscrieri se pot face și la punctul de predare a kiturilor, în funcție de programul și detaliile prevăzute la secțiunea CONTACT din Meniul paginii.

Se pot face înscrieri în ziua și la locul de desfășurare a crosului, numai cu acordul organizatorilor, doar în limita locurilor rămase disponibile.

 


3.1.1. CURSE

Toate cursele vor avea loc sâmbătă, 11 mai, ziua de desfășurare a evenimentului.

Cros 10 km – Cursa individuală
Cros 5 km – Cursa individuală


3.2.1 TRASEE DE PARCURS

Traseele de concurs vor fi semnalizate de către organizatori prin garduri și benzi de delimitare și vor fi supravegheate de comisari (arbitri) de cursă, politiști si jandarmi amplasați în diferite puncte ale traseelor. Descrierea și harta traseelor sunt disponibile pe site-ul oficial.


3.3. ÎNSCRIERE

Înscrierea participanților la curse se face online pe site-ulwww.aleargăpentrudorințe.ro/înscriere în limita și până la data de 10 mai.

Pentru cursele de cros 10 km și cros 5 km sunt considerate înscrierile valide, doar cele care au completate toate datele din formularul de înscriere (on-line) și fac dovada plății in termen de 3 zile lucratoare de la înscrierea on-line.

Înscrierile care nu au toate datele complete sunt considerate înscrieri incomplete și vor fi anulate. La ridicarea kit-ului de participare toți participantii vor semna o declarație pe propria răspundere în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor.

Aceasta declaratie va fi completată inainte de ridicarea kit-ului. La ridicarea numărului de concurs, participanții vor semna o declarație pe propria răspundere în prezența unui reprezentant al organizatorului.

La înscriere și ridicarea numărului de concurs – participanții sub 18 ani la ambele curse – vor fi însoțiți de un părinte care va completa și semna formularul de înscriere prin care își va da acordul pe proprie răspundere ca copilul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la competitie în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor.

Pentru a evita aglomerarea traseelor și pentru desfășurarea în siguranță a competiției, numărul participanților este limitat.


3.4 RETRAGEREA DIN CROS

În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. În aceste cazuri încurajăm găsirea unor înlocuitori.

3.5. TAXE DE PARTICIPARE

Taxele de participare pentru toate cursele sunt detaliate pe site-ul oficial în secția Taxe de participare.

3.6. ACORDUL PE PROPRIA RĂSPUNDERE

La ridicarea kit-ului de participare toți participanții vor semna o declarație prin care își vor da acordul pe proprie răspundere ca sunt apti din punct de vedere medical pentru participarea la cros în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor.

Participanții sub 18 ani la orice cursă – vor fi însotiți la înscriere și ridicarea numărului de concurs de un părinte care va completa și semna formularul de înscriere prin care își va da acordul pe proprie răspundere că copilul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la cros în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor.

3.7. ECHIPAMENT DE CONCURS. NUMERE DE CONCURS

Participanții (copii și adulți) vor participa la cros cu propriul echipament. Numerele de concurs vor fi puse la dispozitie de către organizatori.

Numerele de concurs se vor înmâna concurenților la ridicarea kiturilor conform programului anunțat pe site in zilele anterioare cursei.

În mod excepțional, în ziua curselor se vor oferi kiturile (intre orele 7.30 – 8.30) doar pentru înscrișii confirmați care nu au domiciliul în Iași.

Numerele de concurs vor fi înmânate conform programului de eveniment numai dupa semnarea declarațiilor pe propria răspundere și de către părinții copiilor de 14 ani și după plata taxei de participare.

Va fi descalificat automat orice participant care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs in locul celui primit din partea organizatorului.

În ziua crosului NU va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs – în cazul pierderii și nici schimbarea numerelor de concurs între alergatori. Aceste abateri duc la descalificare.

3.8. START – LIMITA DE TIMP– REDESCHIDEREA TRAFICULUI

Pentru orele de start la fiecare proba vă rugăm să consultați pagina de program oficial a evenimentului de pe site-ul oficial.

Timpul limită pentru curse este:

  • cursa individuala de 10 km este de 2h.
  • cursa individuala de 5 km este de 1h.

Organizatorii și arbitrii au dreptul de a opri din cursă un concurent care nu are șanse rezonabile să termine în timpul limită una dintre curse.

Participanții care vor ajunge la Sosire dupa limita de timp nu vor fi incluși în clasamentul cursei la care au participat. Concurenții care depășesc limitele de timp vor fi avertizați de către arbitrii și comisarii de cursă și vor trebui să se îndrepte imediat către zona de start/sosire.

Atenție: Continuarea cursei dupa depășirea timpului limită este interzisă. Dupa aceste limite de timp toate drumurile vor fi redeschise traficului si organizatorii nu vor mai garanta siguranța participanților.

3.9. STABILIREA REZULTATELOR:

Pentru cursele de cros 10 km și cros 5 km “clasamentul oficial” va fi disponibil pe site-ul competiției în maxim 24 de ore de la finalizarea curselor. Conform regulamentelor internaţionale “clasamentul official” este alcătuit pe baza “timpului oficial” înregistrat pentru fiecare alergător. “Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire. Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare categorie de vârstă.

Categoriile de vârstă vor lua in calcul vârsta la 10 mai în anul crosului.


SECȚIUNEA 4. NOTIFICAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR 

4.1. TITLURI ȘI PREMII

Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 de la fiecare cursă și categorie de vârstă. Premiile vor fi anunțate înainte de începerea concursului în funcție de sponsorii care se vor implica în acest proiect. Diplomele de participare se vor da în ziua evenimentului. Festivitatea oficială de premiere va avea loc la locul de desfașurare a evenimentului în zona start /sosire. Pentru ora exactă vă rugăm să consultați pagina de program oficial a evenimentului.

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE


5.1. PUNCTE DE HIDRATARE

Conform regulamentelor internaționale va fi amplasat câte un punct de hidratare (apă plată, bautură izotonică, fructe) la fiecare 2,5 km/ 5 km și în zona start/ sosire. La sosire toți participanții vor primi apă plată, bautură izotonica, mere, banane, portocale, glucoză. Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curățenie.

5.2. PRIM AJUTOR- AMBULANȚĂ – RETRAGERE

Punctele de Prim Ajutor vor fi asigurate de o ambulanță contractată de către organizatori. Aceasta va fi poziționată în zona de Start/Sosire. Ea va fi anunțată de arbitrii de pe traseu în cazul acccidentării alergatorilor pe circuit și va merge de urgență să ridice accidentații. Alergatorii care s-au retras din cursă sunt rugați să-și anunțe retragerea la arbitrii de traseu sau dacă ajung în zona Start/Sosire la arbitri din această zonă.

5.3. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

Evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea traseului, dar în afara rutei de alergare, având grijă să nu deterioreze zonele de spațiu verde. Circulația rutieră va fi resticționată pe durata desfășurării crosului pe toate traseele de alergare.


Evenimentul va beneficia de prezența:
– ambulanță
– echipaje de poliție rutieră și comunitară, jandarmi În conformitate cu legislația în vigoare,

Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestui Cros. Lista câștigătorilor va fi publicata la maxim 2 zile dupa eveniment pe site-ul oficial. Organizatorii se obliga, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor la prezentul Cros și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaratiei participantilor pe propria răspundere și legislației în vigoare. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii crosului cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.

Aleargă pentru dorințe © 2021. All rights reserved.